Katowice: Kino Kosmos

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Slaskie
City: Katowice (Kattowitz)

Cinema.

[Katowice: Kino Kosmos] Reverse Text: "Katowice - Kino 'Kosmos'"
Publisher: Biuro Wydawnicze "Ruch"
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.