Kraków: Teatr im. Juliusza Slowackiego

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Malopolskie
City: Kraków
Location: pl. Sw. Ducha

Built 1891-1893 as "Teatr miejski" by Jan Zawiejski. Also known as "Teatr Dramatyczny". 1894 installation of a painted curtain by Henryk Siemiradzki. 1909 reamed in honour of the Polish poet and playwright, Juliusz Slowacki (1809-1849).

Link: www.opera.krakow.pl

[Krakow: Teatr im. J. Slowackiego] Front Text: "Teatr miejski w Krakowie, Théātre ą Cracovie"
Publisher: Wydawn. sal. mal. polsk. Kraków
Type: Undivided Back
Size: Classic
Sent: from Vienna (Austria) to Kharkiv (Ukraine), 1912

[Krakow: Teatr im. J. Slowackiego] Front Text: "Kraków - Teatr miejski. Urba teatro"
Publisher: Wydawnictwo Salonu Malrzy Polskich, Kraków
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: to Wien (Austria), 1913

[Krakow: Teatr im. J. Slowackiego] Front Text: "Kraków, Teatr i kawiarnia teatrlna - Krakau, Das Theater und Theater-Kaffeehaus" [theatre and theatre café]
Publisher: Wydawnictwo Sztuka, Kraków; Déposé 1914. No. 29; 87 138
Type: Divided Back
Size: Classic
Sent: by Austrian Forces' Postal Network to Schluckenau (Boehmia), 1915

[Krakow: Teatr im. J. Slowackiego] Front Text: "Kraków - Teatr im. Juliusza Slowackiego proj. arch. Jana Zawiejskiego (1893 r.)"
Publisher: Biuro Wydawnicze "Ruch"
Type: Real Photo
Size: Modern
Not sent.

[Krakow: Teatr im. J. Slowackiego] Front Text: "Kraków - Teatr im. Slowackiego z pomniklem Frery"
Publisher: Biuro Wydawniczego "Ruch"
Type: Real Photo
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/568

CARTHALIA Homepage