Rzeszów: Teatr im. Wandy Siemiaszkowej

Country: Poland (Polska)
Voivodship: Województwo Podkarpackie
City: Rzeszów

Named in honour of Wanda Siemiaszkowa.

[Rzeszow: Teatr im. Wandy Siemiaszkowej] Reverse Text: "Rzeszow, Teatr im. Wandy Siemiaszkowej"
Publisher: Biuro Wydawenicze Ruch; 32 500
Size: Modern
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/592

CARTHALIA Homepage