Novi Sad: Pozoriste (old)

Country: Serbia (Srbija)
City: Novi Sad (Újividék, Neusatz)

[Novi Sad: Pozoriste (old)] Front Text: "Szinház - Theater, Újividék"
Publisher: Urbán Ignácz, Újividék
Size: Classic
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.