Mariupol: Kinoteatr "Yuvideyiny"

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Mariupol (Zhdanov)

Cinema.

[Mariupol: Kinoteatr Yuvideyiny] Reverse Text: "Zhdanov: Kinoteatr 'Yuvideyiny'"
Publisher: Radyanska Ukraina, Kiev; 1974
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.