Poltava: Teatr im. N. V. Gogolya

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Poltava

Named in honour of the Ukrainian-born Russian writer, Nikolai Vasilevich Gogol (1809-1852).

[Poltava: Teatr im. N. V. Gogolya] Reverse Text: "Poltava, Oblastny ukrainsky muzichno-dramatichny teatr im. M. V. Gogolya"
Publisher: Photo A. Grebinika
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.