Krasnoyarsk: Teatr opery i baleta

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Siberian Federal District (Sibirsky Federalny Okrug)
Krai: Krasnoyarsky Krai
City: Krasnoyarsk

Opened 1976.

Links: www.krasopera.ru, Wikipedia

[Krasnoyarsk: Teatr opery i baleta] Picture: left, background: Teatr opery i baleta, right: Hotel Krasnoyarsk
Reverse Text: "Krasnoyarsk - Ploshad' 350-letiya Krasnoyarska"
Publisher: Izdatelstvo 'Pravda', Moskva; 1983
Size: Classic
Not sent.

[Krasnoyarsk: Teatr opery i baleta] Picture: foreground: Lenin museum ship, background: Teatr opery i baleta
Reverse Text: "Krasnoyarsk - Parochod-muzey, na kotorom v 1897 rodu V. I. Lenin otbil v ssipku v Shumenskoe"
Publisher: Izdatelstvo 'Pravda', Moskva; 1983
Size: Classic
Not sent.

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/2184

CARTHALIA Homepage