Moskva: Kinoteatr Zaradye

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Central Federal District (Centralny Federalny Okrug)
City: Moskva

Cinema "Behind the rows"

[Moskva: Kinoteatr Zaradye] Picture: left: Kremlin, right: Hotel Rossiya and Kinoteatr Zaradye
Reverse Text: "Moskva, Vid na Moskovsky Kreml so strorony Moskvy-reki"
Publisher: Sovetskaya Rossiya; 1981
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.