Sochi: Konzertny Sal Festivalny

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Southern Federal District (Yuzhny Federalny Okrug)
Krai: Krasnodarsky Krai
City: Sochi
Location: Plyasha Mayak

Festival Concert Hall.

[Sochi: Konzertny Sal Festivalny] Front Text: "Sochi"
Reverse Text: "Sochi, Konzertny Sal 'Festivalny' - Sochi, Festivalny Concert Hall"
Publisher: Plakat, Moskva; 1990
Size: Modern
Not sent.

[Sochi: Konzertny Sal Festivalny] Front Text: "Sochi"
Reverse Text: "Sochi, Konzertny Sal 'Festivalny' (vid s plyasha 'Mayak') - Sochi, Festivalny Concert Hall (view from Mayak beach)
Publisher: Plakat, Moskva; 1990
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.