Praha: Národní Divadlo

Country: Czech Republic (Ceská Republika)
City: Praha (Prag)
Location: Národní trida 2

Exterior Interior

[Praha: Narodni Divadlo] Larger file: see Wikimedia Commons
Front Text: "Vnitrek Národniho divadla v Praze"
Publisher: Nakl. F. J. Jedlicka, Praha-I., 339
Size: Classic
Type: Divided Back
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Front Text: "Praha, Národní Divadlo"
Reverse Text: "Praha, Národní divadlo, Nationalny teatr, Nationaltheater, National Theatre, Théâtre National, Postaveno ve slohu italské renesance podle projektu J. Zitka 1868-81. Zniceno pozarem 12.8.1881 znovu vybudovano do roku 1883."
Publisher: Vydavatelstvi Press-Foto, Praha
Size: Modern
Sent: from Praha to Frankfurt am Main (Germany), 1987

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo v Praze - Pohled z jecisté do hlediste. Vlevo presidentská lóze - … - National Theatre. View from the stage, presidential box on left side - …"
Publisher: Nakladatelstvi Pressfoto, Praha; Z 1216 2-18693 00-379
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo - Hledisté Národního divadla po rekonstrukci" [Auditorium of the National Theatre after reconstruction]
Publisher: Vydavatelstvi Pressfoto, Praha
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo - Portál jeviste Národniho divadla (1883). Autorem socharské vyzdoby proscénia je Bohusláv Schnirch" [The stage of the National Theater (1883). The author of the sculptural decoration of the prosecnium is Bohuslav Schnirch.]
Publisher: Vydavatelstvi Pressfoto, Praha
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo v Praze - Vojtech Hynais: Opona Na´rodniho divadla -… - NVoytech Hynais. Curtain of National Theater – …"
Publisher: Nakladatelstvi Pressfoto, Praha; Z 1216 1-18692 00-379
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo - Vojtech Hynais: Maolvaná opona Národniho divadla - Národ sobe (alegorie znovuvybudováni divadla po pozáru), (1883)" [Voctech Hynais: painted curtain of the National Theatre - an allegorical representation of the theatre`s reconstruction after the fire (1883)]
Publisher: Vydavatelstvi Pressfoto, Praha
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo v Praze - Foyer (1. balnk) s obrazovou výzdobou maliru Mikoláse Alse a Frantiska Zeniska. Uprostred foyeru bronzová plastika J. V. Myslbeka: Hudba - … - National Theatre. Foyer (1st balcony) with paintings by Mikolas Ales and Frantisek Zenisek. Bronze statue: Music by J. V. Myslbek in centre - …"
Publisher: Nakladatelstvi Pressfoto, Praha; Z 1216 4-18695 00-379
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo - Velké foyer Národního divadla se stropnimi malbami Frantiska Zeniska a cyklem lunet Vlast Mikoláse Alöse a Frantiska Zeniska (1883)" [Great foyer of the National Theatre, ceiling paintings by Frantisek Zenisek and painted lunette series entitled 'Country' by Mikolas Ales and Frantisek Zenisek]
Publisher: Vydavatelstvi Pressfoto, Praha
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo v Praze - Jedna z lunet Mokolase Alse - Severni prusmyky - … – National Theatre. One of Mikolas Ales's lunettes - Northern passes - …"
Publisher: Nakladatelstvi Pressfoto, Praha; Z 1216 6-18696 00-379
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo v Praze - Foyer na 1. galerii vyzdoben v roce 1959 obrazy ak. malire V. Benese. Obrazy predstavuji nekterá památná mista Cech a Moravy, odkud byly dovezeny základní kameny pro Národní divadlo - … - National Theater. Foyer on 1st gallery decorated with pictures by V. Benes in 1949. They depict historical places in Bohemia and Moravia from which the foundation stones for the National Theatre were brought to Prague - …"
Publisher: Nakladatelstvi Pressfoto, Praha; Z 1216 7-18698 00-379
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo - Foyer na 1. galérii s úpravami z roku 1952 se sedmi krajinami Vincence Benese" [Foyer of the first gallery after alteration works in 1952, decorated with seven landscapes by Vincenc Benes]
Publisher: Vydavatelstvi Pressfoto, Praha
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo v Praze - Salónek pred presidentskou lózi, vyzdoben obrazy Vojtecha Hynaise. Na snimku obraz V. Hynaise: Jaro - … - National Theatre. Lounge in front of presidential box, decorated with painting by Vojtech Hynais. On the picture: Spring by V. Hynais - …"
Publisher: Nakladatelstvi Pressfoto, Praha; Z 1216 5-18697 00-379
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní divadlo - Dámsky salónek prezidentské lóze s obrazy Vojtecha Hynaise (1883)" [Presidental wint - Ladies' Salon decorated with paintings by Vojtech Hynais (1883)]
Publisher: Vydavatelstvi Pressfoto, Praha
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Reverse Text: "Národní Divadlo v Praze - Hlediste divadla s oponou Vojtecha Hynaise"
Publisher: Vydalo Národní Divadlo v Praze
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Front Text: "Národní Divadlo"
Reverse Text: "Národní Divadlo v Praze - Nejslavnejsí pohled z hlediste Národního divadla - opona Vojtecha Hynaise a tympanon s heslem 'Národ sobe!'"
Publisher: Vydalo Národní Divadlo v Praze
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Picture: President's Box (formerly Royal Box)
Front Text: "Národní Divadlo"
Reverse Text: "Národní Divadlo v Praze - Prezidentská (drive královska) lóze s cásti zlaceného proscénia a zeleznou protipozámi oponou"
Publisher: Vydalo Národní Divadlo v Praze
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Front Text: "Národní Divadlo"
Reverse Text: "Národní Divadlo v Praze - Hlediste Národního divadla - pohled z jeviste"
Publisher: Vydalo Národní Divadlo v Praze
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Front Text: "Národní Divadlo"
Reverse Text: "Národní Divadlo v Praze - Klasicistní strop hlediste s hlavním lustrem a malirskou výzdobou od Frantiska Zeniska"
Publisher: Vydalo Národní Divadlo v Praze
Size: Modern
Not sent.

[Praha: Narodni Divadlo] Front Text: "Národní Divadlo"
Reverse Text: "Národní Divadlo v Praze - Predsáli hlavního foyeru u 1. balkonu"
Publisher: Vydalo Národní Divadlo v Praze
Size: Modern
Not sent.

Exterior Interior

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/291

CARTHALIA Homepage